Kolekcja muzealna
>Pomoc

BAZA INTERNETOWA Muzeum Historii Fotografii w Krakowie zawiera funkcje pozwalające oglądać i przeszukiwać w różnorodny sposób nasze zbiory.

WYSZUKIWANIE PROSTE - tutaj możemy wpisać dowolne słowo. Jeśli zostało ono użyte w opisie któregokolwiek obiektu, wyszukiwarka powinna wyświetlić kartę obiektu. Uwaga: w karcie obiektu online nie wyświetlają się wszystkie pola muzealnej karty obiektu.

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE - tutaj możemy w sposób bardziej precyzyjny wyszukiwać interesujące nas obiekty. Wprowadzamy dane których szukamy w poszczególne pola. Możemy wypełnić dowolną ilość pól. Pola zaznaczone kółkiem - Autor, Miejsce wykonania, Rodzaj, Technika, Słowa kluczowe - zawierają słowniki. Oznacza to, że w tych polach, można wyszukiwać jedynie hasła znajdujące się na wyświetlanych listach. Słowniki miejsc wykonania w celach porządkowych przyjmują aktualny podział geograficzno-administracyjny.

ALBUM Wybrane obiekty możemy gromadzić w Albumie poprzez kliknięcie na ikonkę Usuwamy obiekt z albumu poprzez kliknięcie na ikonkę kosza

Album

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27