> Kolekcja sztuki współczesnej
  • 3
  • /
  • 39
Robert Kuśmirowski, Prace dokumentacyjne cz.I
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27