> Kolekcja sztuki współczesnej
Nabytki 2017. Zakup prac do kolekcji sztuki współczesnej został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27