> Z kręgu "itd."
  • 6
  • /
  • 8
MACIEJ OSIECKI - Targ koński w Bodzentynie
Na targu w Bodzentynie fot. Maciej Osiecki, 1980 r.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27