> Z kręgu "itd."
  • 5
  • /
  • 8
STANISŁAW CIOK - Przed skupem mleka
Przed skupem mleka w Stanisławowie fot. Stanisław Ciok, 1989 r.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27