> Z kręgu "itd."
  • 3
  • /
  • 8
ANNA MUSIAŁÓWNA - z cyklu "Rodziny wielodzietne"
Rodzina, wieś Górki koło Łomży fot. Anna Musiałówna, 1981 r.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27