> Z kręgu "itd."
  • 1
  • /
  • 8
ANDRZEJ POLEC - Osada Romów
Mała Romka, przy kuchni polowej, Karpaty, 1983, fot. Andrzej Polec
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27