> Z kręgu "itd."
Kolekcja fotoreportażu Muzeum Historii Fotografii wzbogaciła się w 2016 roku o trzysta zdjęć autorstwa Sławka (Bogusława) Biegańskiego, Anny Musiałówny, Macieja Osieckiego, Włodzimierza Pniewskiego, Andrzeja Polca i Stanisława Cioka. Fotografie powstały w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w czasach przemian społecznych związanych ze schyłkiem epoki gierkowskiej, upadkiem PRL-u i ze stanem wojennym. Nie jest to jednak fotografia polityczna ani tym bardziej propagandowa. Na zdjęciach zarejestrowane są mikro historie, intymne obrazy z życia zwyczajnych ludzi. Zakup zdjęć dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27