> Po krakowsku
  • 6
  • /
  • 14
Kobieta w stroju ludowym
Piastunka z dzieckiem, 1916
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27