> Po krakowsku
  • 2
  • /
  • 14
Chłopiec w stroju krakowskim
ok. 1871-1875
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27