> Sdiełano w SSSR - Aparaty radzieckie
  • 5
  • /
  • 6
Fed Atlas
Aparat fotograficzny, Fed 11 Atlas (F 511)
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27