> Górale romantycznie
Temat samotnego, zapatrzonego w dal człowieka w górach rozpowszechnił się w czasach romantyzmu. Doskonale wizualizował tęsknoty tamtej epoki – pragnienie wolności i gloryfikację indywidualizmu. Ukazywani w ten sposób byli wędrowcy uciekający od zgiełku przyziemnej codzienności, szukający sensu istnienia w potędze natury. Odmianą tego motywu jest przedstawienie górala (najczęściej z fajką) stojącego lub siedzącego na skale spoglądającego na rozpościerający się przed nim krajobraz górski. Początek fascynacji góralszczyzną datuje się w kulturze polskiej na drugą połowę XIX wieku. Górale i góry są też bohaterami jednej z gier na naszej stronie internetowej.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27