> Projektor kinematograficzny KINOBOX
Kinobox - przenośny projektor 35 mm Krupp-Ernemann, l. 20. XX w.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27