Rodzina Rydlów, zdjęcia wykonane około 1910 roku w podkrakowskich Toniach gdzie Lucjan Rydel wraz z żoną Jadwigą Mikołajczykówną mieszkali przez 10 lat.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27