> ŻYCIE CODZIENNE W PRL-u
  • 6
  • /
  • 13
Na targu w Dobrej
Dobra koło Limanowej, fot. Andrzej Polec, 1987 r.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27