> W Bronowicach
  • 1
  • /
  • 3
Okolice Krakowa
ok. 1905-1915
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27