> Sdiełano w SSSR - Aparaty radzieckie
  • 4
  • /
  • 6
Zenit
Aparat fotograficzny, Zenit (K 1020)
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27