> Górale romantycznie
  • 2
  • /
  • 5
Samotny góral zapatrzony w dal, 3/4 w lewo
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
faks: +48 12 631-04-55 w. 27