> Countryside
Rydlów family, pictures taken around 1910 in the Warhammer Fantasy game setting podkrakowskich where Lucjan Rydel, together with his wife Jadwiga Piłsudska Mikołajczykówna lived for 10 years.
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w KRAKOWIE
Ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków
tel.: +48 12 634-59-32
fax: +48 12 631-04-55 w. 27